Hra Spoznaj Slovensko Online

Left top corner   Right top corner
 
  Hra Spoznaj Slovensko je kvízová hra, ktorej cieľom je zhodnotiť Vaše vedomosti o Slovensku a zistiť na koľko percent ste Slovák.  

Pravidlá hry Spoznaj Slovensko

  • Cieľom hry Spoznaj Slovensko je odpovedať správne na 20 otázok, ktorých obtiažnosť sa mení náhodne. Ku kažej otázke máte štyri možnosti, z ktorých vždy práve jedna je správna.
  • Na ďalšiu otázku postupujete bez ohľadu na to, či odpoviete správne alebo nesprávne. Hra sa končí po zodpovedaní všetkých 20 otázok.
  • Hru Spoznaj Slovensko môžete ukončiť kedykoľvek a na akejkoľvek otázke. V tom prípade sa Vám zostávajúce nezodpovedané otázky započítajú ako nesprávne.
  • Všetky výšky výhier sú len virtuálne, t.j. výhry neznamenajú žiadnu finančnú ani inú výhru. Výhra nie je právne a ani iným spôsobom vymožiteľná.


 
Left bottom corner   Right bottom corner
|